Επικοινωνήστε μαζί μας: 6909161177
 

Γενικοί όροι

Γενικοί Όροι για την παροχή υπηρεσιών για  το ηλεκτρονικό κατάστημα www.poohy.gr

Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο. Εάν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, θεωρείται ότι αποδέχεστε και συμφωνείτε με τους αναφερόμενους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις. Εάν ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ αυτούς τους όρους, μην χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο! Ημερομηνία ενημέρωσης: 24/08/2022

Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο. 1 (1) Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις διέπουν τη σχέση μεταξύ των χρηστών των ηλεκτρονικών (Διαδικτύου) σελίδων και υπηρεσιών που βρίσκονται στον ιστότοπο www. poohy.gr , τους υποτομείς του και τις σελίδες μας στο Instagram και Facebook(αναφέρομενα ως «ιστοτοπος" για συντομία) και ισχύουν για τους πελάτες (αναφέρονται ως "Εσείς", "Αγοραστής", "Πελάτης" " "Χρήστης" εν συντομία) που έχουν πρόσβαση στον Ιστότοπο ή στη σελίδα κοινωνικού δικτύου μας που διαχειριζόμαστε. (2) Για τους πελάτες, τις νομικές οντότητες (αναφέρονται εν συντομία ως "Έμπορος"), που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρονται στον Ιστότοπο, οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις είναι ενημερωτικοί, καθώς οι όροι των συμβάσεων που συνάπτονται με εμπορικές εταιρείες αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεμονωμένα μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή.
Άρθρο. 2 Επιλέγοντας οποιοδήποτε αντικείμενο, σύνδεσμο ή κουμπί που βρίσκεται στον Ιστότοπό μας, αποδέχεστε και συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλες τις διατάξεις αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων όταν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο.

II. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΩΛΗΤΗ
Άρθρο. 3 « Down Comfort»EOOD (Μονοπρόσωπη ΕΠΕ), εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο με μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό (UIC) 204854911, με έδρα και διεύθυνση διαχείρισης: πόλη Φιλιππούπολη(Plovdiv), Rodopi 108, floor 1, office 3, και εκπροσωπείται από τον Milen Ganzurov (για συντομία παρακάτω " Διανομέας", "Πωλητἠς", "Site", "Εμεις "), διοικέιται και διαχειρίζεται τον ιστότοπο www.poohy.gr - ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που προσφέρει τη σύναψη σύμβασης αγοράς και πώλησης εξ αποστάσεως σύμφωνα με αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.
Άρθρο. 4 Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την " Down Comfort" EOOD με τον ακόλουθο τρόπο:
(1) στο τηλέφωνο: +30 6909161177
(2) μέσω email: hello@pooohy.gr
(3) με επιστολή στη διεύθυνση: city of Plovdiv, Rodopi 108, floor 1, office 3 , Bulgaria
(4) μέσω της φόρμας επικοινωνίας στον ιστότοπο.

ΙΙΙ. ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο. 5 (1) "Πελάτης" / "Χρήστης" - κάθε φυσικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της περιήγησής της σε αυτήν και ή της αγοράς ενός προϊόντος ή υπηρεσίας με την υποβολή παραγγελίας στον Ιστότοπο.
(2) "Πελάτης - έμπορος" - κάθε νομικό πρόσωπο ή άλλη νομική οντότητα που χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της περιήγησής του σε αυτόν και ή της αγοράς ενός προϊόντος με παραγγελία στον Ιστότοπο.
(3) Ο "Πωλητής" είναι η " Down Comfort" EOOD (Down Comfort Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.)
Άρθρο. 6 "Λογαριασμός" / "Προφίλ" - μια ενότητα του ιστότοπου, που σχηματίζεται από μια διεύθυνση email και έναν κωδικό πρόσβασης, η οποία επιτρέπει στον Πελάτη να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Ιστότοπου, σε περιπτώσεις που απαιτείται λογαριασμός για τη χρήση τους.
Άρθρο. 7 "Ιστότοπος" - σημαίνει έναν ιστότοπο που βρίσκεται στην ακόλουθη διεύθυνση web: www.poohy.gr

IV. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο. 8 Οι γενικοί όροι της " Down Comfort" EOOD είναι υποχρεωτικοί για όλους τους χρήστες και πελάτες του Ιστότοπου.
(1) Οποιαδήποτε χρήση του Ιστότοπου σημαίνει ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις και έχετε συμφωνήσει με αυτούς.
(2) Οι γενικοί όροι μπορούν να αλλάξουν μονομερώς από την " Down Comfort" EOOD ανά πάσα στιγμή. Αυτές οι αλλαγές ισχύουν άμεσα και είναι δεσμευτικές για όλους τους πελάτες και τους χρήστες του Ιστότοπου.
(3) Σε κάθε περίπτωση αλλαγής στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις η " Down Comfort" EOOD ενημερώνει τους πελάτες και τους χρήστες σχετικά με τη δημοσίευση των αλλαγών στον Ιστότοπο, με την έννοια αυτή, εσείς ως χρήστες υποχρεούστε να ελέγχετε για πιθανές αλλαγές στους γενικούς όρους του ιστότοπου κάθε φορά που τον χρησιμοποιείτε.
Άρθρο. 9 Η " Down Comfort" EOOD διευκρινίζει ότι οι εικόνες ορισμένων προϊόντων είναι ενδεικτικές, επομένως τα παραδοτέα προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες.
Άρθρο. 10 Τα χαρακτηριστικά ή οι τιμές των προϊόντων που περιγράφονται στον  Ιστότοπο μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή.
Άρθρο. 11 Όλα τα αγαθά, συμπεριλαμβανομένων αυτών που είναι σε προσφορά, πωλούνται και παραδίδονται μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, ακόμη και αν αυτό δεν αναφέρεται ρητά στον Ιστότοπο.
Άρθρο. 12 Ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για την πολιτική απορρήτου των ιστοσελίδων που δεν διαχειρίζεται, καθώς και για άλλες πληροφορίες που περιέχουν.

V. ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Καταχώρηση παραγγελίας
Άρθρο. 13
(1) Ο Χρήστης δηλώνει την επιθυμία του να παραγγείλει/αγοράσει αγαθά μέσω του Ιστότοπου υποβάλλοντας παραγγελία ηλεκτρονικά, και αυτό είναι δυνατό με ή χωρίς προφίλ εγγεγραμμένο στον Ιστότοπο.
(2) Ο χρήστης έχει το δικαίωμα, εάν έχει συμπληρώσει την ηλικία των 18 ετών, να παραγγείλει όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες που αναφέρονται στον Ιστότοπο, εκτός εάν δεν είναι διαθέσιμα και μόνο εάν σύμφωνα με το νόμο ο χρήστης μπορεί να συνάψει δεσμευτικές συμβάσεις .
(3) Κατά την υποβολή της παραγγελίας μέσω του Ιστότοπου, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να επιλέξει τον τύπο, τη μάρκα και το μοντέλο των αγαθών και την ποσότητα τους, σύμφωνα με τις επιλογές που προσφέρονται στον Ιστότοπο. Είναι πιθανό το σύστημα να απαιτεί από εσάς να επιλέξετε άλλα χαρακτηριστικά (για παράδειγμα, χρώμα) εάν τα επιλεγμένα προϊόντα έχουν διαφορετικές παραλλαγές.
(4) Αφού επιλέξετε τα προϊόντα που θέλετε από την ιστοσελίδα, καθώς και την ποσότητα τους, θα πρέπει να κάνετε κλικ στο κουμπί «Υποβολή Παραγγελίας».
(5) Πριν ολοκληρώσετε την παραγγελία, θα σας δοθεί η δυνατότητα να επιλέξετε τον τρόπο πληρωμής και τους όρους παράδοσης. Θα είστε επίσης υποχρεωμένοι να παρέχετε δεδομένα χωρίς τα οποία δεν είναι δυνατή η εκπλήρωση της σύμβασης ὄπως όνομα, διεύθυνση παράδοσης, τηλέφωνο και email και στοιχεία τιμολογίου σε περίπτωση που θέλετε τιμολόγιο.

Επιβεβαίωση της παραγγελίας
Άρθρο. 14 Ο Ιστότοπος θα στείλει μια ειδοποίηση στον χρήστη για την καταγραφή της παραγγελίας στο σύστημά μας, η οποία έχει την έννοια της αποδοχής, επιβεβαίωσης και δέσμευσης για την εκτέλεσή της.
Άρθρο. 15 Η σύμβαση πώλησης που συνάπτεται μεταξύ του Πελάτη και του Πωλητή αποτελείται από αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις και τυχόν πρόσθετες συμφωνίες μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή.

VI. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ONLINE ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Άρθρο. 16 Η πρόσβαση στον  Ιστότοπο για σκοπούς καταχώρησης παραγγελίας επιτρέπεται σε οποιονδήποτε πελάτη. Εάν το επιθυμεί, ο Πελάτης μπορεί να εγγραφεί στον Ιστότοπο.
(1) Ο ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να περιορίσει την πρόσβαση οποιουδήποτε πελάτη στην υποβολή μιας παραγγελίας ή/και σε οποιονδήποτε από τους πιθανούς τρόπους πληρωμής, εάν θεωρεί ότι αυτό θα ήταν επιζήμιο για τον Ιστότοπο ή τον Πωλητή με κάποιον τρόπο. Σε αυτήν την περίπτωση, το μόνο δικαίωμα του Πελάτη είναι να επικοινωνήσει με το τμήμα «Εξυπηρέτηση πελατών» του Ιστότοπου μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή τους τρόπους που αναγράφονται στην Ενότητα ΙΙ αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων προκειμένου να ενημερωθεί για τους λόγους που στον περιορισμό. Ο ιστότοπος δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που έχει υποστεί ή μπορεί να υποστεί ο πελάτης ως αποτέλεσμα αυτής της απόφασης, ανεξάρτητα από την ορθότητα ή την εγκυρότητά της.
(2) Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να δημοσιεύει απόψεις σχετικά με αγαθά ή/και υπηρεσίες, καθώς και να επικοινωνεί με τον Ιστότοπο στις διευθύνσεις που καθορίζονται στην ενότητα "Επικοινωνία". Σχόλια ή μηνύματα που περιέχουν χυδαία ή ακατάλληλη γλώσσα θα αφαιρεθούν από τον ιστότοπο ή δεν θα απαντηθούν.
Άρθρο. 17 Παραγγελίες μέσω της ιστοσελίδας www.poohy.gr γίνονται δεκτές 24 ώρες την ημέρα και 7 ημέρες την εβδομάδα
Άρθρο. 18 Όλες οι τιμές των αγαθών και/ή των υπηρεσιών στον Ιστότοπο είναι τελικές, σε ευρώ, και συμπεριλαμβάνουν τον ΦΠΑ και όλους τους άλλους φόρους και τέλη.
Άρθρο. 19 Σε περίπτωση πληρωμής μέσω κάρτας, paypal ή άλλων παρόμοιων συστημάτων πληρωμών, πληρωμή με τραπεζικό έμβασμα ή πληρωμή με κάρτα μέσω εικονικού τερματικού POS, ο πωλητής δεν ευθύνεται για τυχόν έξοδα σε σχέση με χρεώσεις, προμήθειες ή άλλες πρόσθετες πληρωμές που πραγματοποιούνται από την τον αγοραστή ή την τράπεζά του σε σχέση με την συναλλαγή, καθώς και σε περιπτώσεις ανταλλαγής συναλλάγματος που εφαρμόζει η τράπεζα που έχει εκδώσει την κάρτα του πελάτη σε περιπτώσεις όπου το νόμισμα είναι διαφορετικό από ευρώ .
Άρθρο. 20 Με την αποστολή της παραγγελίας, ο Πελάτης επιτρέπει στην « Down Comfort» EOOD να επικοινωνήσει μαζί του με κάθε δυνατό τρόπο, όταν αυτό είναι απαραίτητο όσον αφορά την παραγγελία που υποβλήθηκε ή τη συναφθείσα Σύμβαση.
Άρθρο. 21 Ο πωλητής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να εκπληρώσει (δηλαδή να ακυρώσει) την παραγγελία που έκανε ο πελάτης, σε αυτή την περίπτωση ο Πωλητής υποχρεούται να ενημερώσει τον Πελάτη.
Άρθρο. 22 Η ακύρωση της παραγγελίας δεν συνεπάγεται καμία ευθύνη ή μεταγενέστερη υποχρέωση κανενός από τα μέρη έναντι του άλλου σε σχέση με αυτήν, και συνεπώς κανένα από αυτά δεν έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από το άλλο για την ακύρωσή της στις ακόλουθες περιπτώσεις:
• μη αποδοχή από την εκδότρια τράπεζα του πελάτη/χρήστη της συναλλαγής για ηλεκτρονική πληρωμή.
• εκτέλεση της χρηματικής συναλλαγής, η οποία δεν οδηγεί στη πίστωση χρημάτων στον λογαριασμό του πωλητή
• τα δεδομένα που παρέχονται από τον πελάτη/χρήστη στην Πλατφόρμα είναι ελλιπή ή/και λανθασμένα.

VII. ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ/ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
 Παράδοση
Άρθρο. 23 
Η παράδοση των προϊόντων που παραγγέλθηκαν μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος πραγματοποιείται με courier και η τιμή παράδοσης υπολογίζεται αυτόματα κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Η χρέωση και η πληρωμή των μεταφορικών γίνεται μαζί με την πληρωμή της παραγγελίας


Δεν διαθέτουμε δωρεάν μεταφορικά για Κύπρο. Τα έξοδα υπολογίζονται κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας ανάλογα με το βάρος και τον όγκο των προϊόντων. Για παραγγελίες κάτω των 150 ευρώ τα έξοδα αποστολής είναι 5,50ευρώ (για Ελλάδα). 

Άρθρο. 24 Ο Ιστότοπος έχει το δικαίωμα να ορίσει δωρεαν παράδοση για τον Πελάτη σε περίπτωση παραγγελίας άνω των 150 ευρώ για παραγγελίες στην Ελλάδα. Αυτό θα αναφέρεται και θα είναι ορατό στον Ιστότοπο και κατά την υποβολή της  παραγγελίας
Άρθρο. 25  Η " Down Comfort" ΕΟΟΔ διατηρεί το δικαίωμα επιβεβαίωσης της παραγγελίας πριν από την αποστολή. Εάν δεν λάβει επιβεβαίωση από τον Πελάτη, ο Πωλητής μπορεί να αρνηθεί την αποστολή των προϊόντων.

Χρόνος παράδοσης

Άρθρο. 26 Λόγω του μοναδικού χαρακτήρα κάθε προϊόντος μας, η κατασκευή τους γίνεται κατά παραγγελία και χρειαζόμαστε από 1 έως 5 εργάσιμες ημέρες. О χρόνος παράδοσης είναι από 2 έως 4 ημέρες για Ελλάδα και από 7 έως 10 ημέρες για την Κύπρο.Για τις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως «δυσπρόσιτες» από την courier  ο χρόνος αυτός μπορεί να διαφέρει.

Καθυστερήσεις στην παράδοση μπορεί να συμβούν κατά τις περιόδους αιχμής ή το χειμώνα λόγω καιρικών συνθηκών και κατά περιόδους προσφοράς (όπως Black Friday, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Πάσχα και άλλες...)Ο χρόνος παράδοσης των παραγγελιών μπορεί να παραταθεί και εξαρτάται και από τον φόρτο εργασίας του courier εκείνη τη στιγμή.

Μετά την παραλαβή κάθε παραγγελίας, η Poohy.gr επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον Πελάτη - για επιβεβαίωση της παραγγελίας. Το δέμα δεν θα αποσταλεί μέχρι να λάβουμε την επιβεβαίωση της παραγγελίας από τον πελάτη.

Σας χαρίζουμε και 30 ημέρες δικαίωμα επιστροφής  εαν το προϊόν δεν εχει καλύψει τις ανάγκες σας. Για όλα τα υπόλοιπα προϊόντα, έχετε δικαίωμα επιστροφής εντός 15 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής με την προυπόθεση ότι το προϊόν είναι σε άριστη κατάσταση, χωρίς σημάδια χρήσης και στην αρχική του συσκευασία. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο επιστροφής ή ανταλλαγής ενός προϊόντος ΕΔΩ.

Εάν θέλετε τιμολόγιο, πρέπει να εισαγάγετε τα στοιχεία σας ως σχόλιο κατά την παραγγελία. Εάν δεν πληκτρολογήσατε τα στοιχεία κατά την παραγγελία, μπορείτε να το κάνετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή στο τηλέφωνο 6909161177.


Πληρωμή
Άρθρο. 27 (1) Οι τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών που ανακοινώνονται στον Ιστότοπο είναι τελικές και περιλαμβάνουν ΦΠΑ, καθώς και όλους τους άλλους φόρους και τέλη που προβλέπονται στην ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.
(2) Οι πληρωμές για τις παραγγελίες στον ιστότοπο μπορούν να πραγματοποιηθούν με τους ακόλοθους τρόπους:
• Αντικαταβολή – κατά την παραλαβή της παραγγελίας, πληρώνετε το οφειλόμενο ποσό στον courier συμπεριλαμβανομένης τα έξοδα αποστολής (όταν δεν είναι δωρεάν η παράδοση).
• 
 Τραπεζικό έμβασμα 
Down Comfort  Ltd.
IBAN –  GR46 1160 0000 0000 0140 0517 001
SWIFT: PRCBGRAA
ProCredit Bank Greece
Thessaloniki branch
Steliou Kazantzidi 47, Тhermi Business Center , Thessaloniki  57001 
• με κάρτα/ μέσω εικονικού τερματικού POS - σε αυτήν την περίπτωση, ο πελάτης δεν οφείλει πληρωμή κατά την παράδοση
(3) Μέγιστο ποσό πληρωμής για παραγγελίες κατά την παράδοση για τους διαφορετικούς κούριερ:
Γενιική Ταχυδρομική. Το μέγιστο ποσό της παραγγελίας με αντικαταβολή είναι 2 000  ευρώ

Άρθρο. 28 Ο πελάτης υποχρεούται να παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του τιμολογίου. Μπορεί να το κάνει κατά την υποβολή της παραγγελίας ή αργότερα στέλνοντας μήνυμα στον Πωλητή.
 
Δικαίωμα άρνησης, επιστροφής και αλλαγής

Άρθρο. 29 (1) Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει τα προϊόντα της παραγγελίας και να γίνει πλήρη επιστροφή χρημάτων ή αλλαγή των προϊόντων.Προσφέρουμε  δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών για τα προϊόντα μας από πούπουλα χήνας ή πάπιας και φτερά και  14 ημέρες για τα υπόλοιπα είδη όπως κλινοσκεπάσματα και αξεσουάρ.(τα προϊόντα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση, χωρίς σημάδια χρήσης και στην αρχική τους συσκευασία) .

(2) Οι προϋποθέσεις για την επιστροφή ή αλλαγή είναι:
- Να τηρείται η πολιτική εγγύησης

 -Να μην έχουν παρέλθει οι προαναφερθείσες περίοδοι

- Τα προϊόντα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση (σαν καινούρια) και δεν πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί 

- Να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 6909161177
 ή στείλτε μήνυμα στο email: hello@poohy.gr για να διευκρινίσουμε τις λεπτομέρειες.
(3) Τα έξοδα επιστροφής ή αντικατάστασης είναι για λογαριασμό του Πελάτη και, εάν δεν πληρωθούν προκαταβολικά, θα αφαιρεθούν από το ποσό χρημάτων της επιστροφής.
(4) Σε περιπτώσεις όπου τα αγορασμένα προϊόντα είναι καλύμματα, μαξιλάρια και ανωστρώματα από πούπουλο πάπιας ή χήνας και/ή φτερά με την επωνυμία Poohy, ο Πελάτης δικαιούται πρόσθετη εγγύηση 30 ημερών δοκιμαστικής περιόδου που περιγράφεται λεπτομερώς στο άρθρο. 30 από αυτούς τους γενικούς όρους.

Πολιτική Εγγύησης

Άρθρο. 30 Εγγύηση δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών για προϊόντα από πούπουλο πάπιας ή χήνας και/ή φτερ;
(1)  Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να παραλάβει, να δει και να δοκιμάσει τα αγορασμένα προϊόντα και εάν δεν μείνει ικανοποιημένος εντός 30 ημερών από την παραλαβή τους και ακόμη και μετά τη χρήση , προσφέρουμε πλήρη επιστροφή χρημάτων (εκτός τα έξοδα αποστολής) ή ανταλλαγή.
(2)  Η εγγύηση δεν ισχύει για εξατομικευμένα προϊόντα. Εξατομικευμένα προϊόντα είναι αυτά που κατασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας και δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο προϊόντων που προσφέρονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα
(3)  Η εγγύηση δοκιμαστικής περίοδος 30 ημερών ισχύει μόνο για προϊόντα κρεβατοκάμαρας: μαξιλάρια, παπλώματα και ανωστρώματα που είναι κατασκευασμένα από πούπουλο πάπιας ή χήνας και/ή φτερά
 
Άρθρο. 31 Τυπική Περιορισμένη Εγγύηση .
Προϊόντα από πούπουλο και φτερά – μαξιλάρια ύπνου, διακοσμητικά μαξιλάρια, παπλώματα και ανωστρώματα.
(1) Η Down Comfort EOOD εγγυάται ότι τα μαξιλάρια της μάρκας Poohy , τα παπλώματα και τα ανωστρώματα (toper) δεν έχουν ελαττώματα στα υλικά και την κατασκευή για περίοδο 2 ετών εάν τηρούνται οι οδηγίες για ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ όπως ορίζεται παρακάτω.
(2)  Η ΣΩΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (δείτε εδώ ), συμπεριλαμβανομένης της χρήσης καλύμματος ή προστατευτικού για το μαξιλάρι, το πάπλωμα ή το ανώστρωμα σας, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση της εγγύησής.
(3)  Για προϊόντα που αγοράζονται από εξουσιοδοτημένους συνεργάτες , αυτές οι εγγυήσεις αποθήκευσης ή λιανικής αντικαθιστούν αυτήν την εγγύηση και πρέπει να εφαρμόζονται πριν επικοινωνήσετε με την POOHY. Επικοινωνήστε με τον τόπο αγοράς πριν προβείτε σε αξίωση εγγύησης.
(4)  Χρόνοι εγγύησης:
Παπλώματα: 2 χρόνια, Μαξιλάρια: 2 χρόνια, ανωστρώματα (topper): 2 χρόνια
(5) Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, η www.poohy.gr θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει τα προϊόντα ή μέρη προϊόντος που αποδεικνύονται ελαττωματικά λόγω εσφαλμένου υλικού ή κατασκευής υπό κανονική χρήση και συντήρηση.
(6) Η περιορισμένη εγγύηση δεν καλύπτει:
-       Ένα προϊόν που χρησιμοποιείται χωρίς προστατευτικό κάλυμα ή μαξιλαροθήκη
-       Απώλεια όγκου, πληρότητας ή κατακράτηση γεμίσματος που οφείλονται σε φυσική φθορά.
-       Συνθήκες, δυσλειτουργίες ή ζημιές που δεν προκύπτουν από ελαττώματα στο υλικό ή την κατασκευή.
-       Ζημιά που προκαλείται από κακή συντήρηση ή λάθος πλύσιμο και στέγνωμα του προϊόντος (ακολουθήσετε τις οδηγίες φροντίδας και συντήρησης - δείτε εδώ ).
-       Λεκέδες και κιτρίνισμα του βαμβακερού καλύμματος που οφείλονται σε φυσική φθορά.
-       Ζημιές που οφείλονται στην μεταφορά ή στην αποθήκευση στο κατάστημα του συνεργάτη( διανομέα).
Σε περίπτωση ελαττώματος, είναι στη διακριτική ευχέρεια της POOHY να παράσχει ένα επισκευασμένο ή αντικατεστημένο προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι ο πελάτης συμπληρώσει τη λίστα απαιτήσεων εγγύησης παρακάτω.
. 2 Λευκά είδη κρεβατοκάμαρας
(1) Η «Down Comfort “EOOD εγγυάται ότι τα κλινοσκεπάσματα της μάρκας Poohy , συμπεριλαμβανομένων μαξιλαροθηκών, σεντονιών, προστατευτικών και άλλων , δεν έχουν ελαττώματα στα υλικά και την κατασκευή για περίοδο 2 ετών.
 
Άρθρο. 32 Πώς να προχωρήσετε σε διεκδίκηση εγγύησης:
Σε περίπτωση ελαττώματος, για να επωφεληθείτε από την περιορισμένη εγγύηση, πρέπει να στείλετε ένα email στο hello@poohy.gr  με λεπτομέρειες και φωτογραφίες των προϊόντων (δείτε παρακάτω τις λεπτομέρειες που πρέπει να περιέχουν) ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 6909161177.

Τα στοιχεία επικοινωνίας σας: Όνομα και διεύθυνση, Αριθμός τηλεφώνου, Email, Αριθμός παραγγελίας (εάν υπάρχει)
 
Απαιτούμενες φωτογραφίες:

Ετικέτα (ραμμένη στο προϊόν σας, πάνω: βάσει της νομοθεσίας, αυτή η ετικέτα δεν πρέπει να αφαιρεθεί) Βεβαιωθείτε ότι ολόκληρη η ετικέτα απεικονίζεται. Μια φωτογραφία του λόγου της αξίωσης. (1-3 φωτογραφίες)

Μόλις λάβουμε όλες τις παραπάνω πληροφορίες, θα ξεκινήσει η διαδικασία ελέγχου της εγγύησης. Θα αξιολογήσουμε το αίτημά σας και θα ζητήσουμε περισσότερες λεπτομέρειες εάν είναι απαραίτητο. Εάν κριθεί ότι το προϊόν πρέπει να επιστραφεί σε εμάς, κάποιος από την ομάδα μας θα σας οδηγήσει τι να κάνετε.

Μην επιστρέψετε ένα προϊόν στην POOHY μέχρι να σας ζητηθεί να το κάνετε. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη επιστροφή δεν θα γίνει δεκτή. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την πληρωμή των  εξόδων μεταφοράς για την επιστροφή.

Θα χρειαστούν έως και 5 εργάσιμες ημέρες για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

VIII. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Άρθρο. 33 (1) Η κυριότητα των αγαθών θα μεταβιβαστεί από τον Πωλητή κατά την παράδοσή τους στον Πελάτη και αφού γίνει η πληρωμή από αυτόν.
(2) Η παράδοση των εμπορευμάτων θα πιστοποιηθεί με την υπογραφή του αγοραστή στο έγγραφο μεταφοράς που παρέχεται από τον ταχυμεταφορέα.

IX. ΕΥΘΥΝΗ
Άρθρο. 34 Ο πωλητής δεν φέρει ευθύνη για ζημίες που υπέστη ο αγοραστής ως αποτέλεσμα ανωτέρας βίας ή περιστάσεων πέρα από τον έλεγχο του πωλητή
Άρθρο. 35 Ο πωλητής δεν ευθύνεται για την εξάντληση των αποθεμάτων
Άρθρο. 36 Ο ιστότοπος δεν εγγυάται την απρόσκοπτη πρόσβαση και τη συνεχή πρόσβαση στο domain  www.poohy.gr

Χ. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Άρθρο. 37 (1)  Εμείς καθορίζουμε τον κανονισμό και τις προυποθέσεις των προσφορών και των διαγωνισμών που διοργανώνουμε. Αυτοί οι κανόνες είναι γνωστοί μόνο σε πιθανούς πελάτες στον ιστότοπό μας ή από την επίσημη σελίδα μας στο Facebook : https://www.facebook.com/poohy.gr
(2) Μόνο όσοι πελάτες ακολουθούν τους κανόνες που δημοσιεύονται στον ιστότοπο έχουν δικαίωμα σε προσφορές. Επίσης, οι προσφορές ισχύουν μόνο για παραγγελίες που γίνονται στον ιστότοπό μας κατά τη διάρκεια της περιόδου προσφοράς μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
(3) Η “Down Comfort”EOOD. , διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιαδήποτε προσφορά ή διαγωνισμό χωρίς προειδοποίηση.
Άρθρο. 38 Τη στιγμή που ο Πελάτης /Χρήστης δημιουργεί έναν λογαριασμό στον Ιστότοπο, δίνει τη συγκατάθεσή του να λαμβάνει διαφημιστικά μηνύματα. Η συγκατάθεση για τη λήψη τέτοιων μηνυμάτων μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε άτομο συμπληρώνοντας τη φόρμα συνδρομής στον Ιστότοπο, στέλνοντας ένα μήνυμα στις διευθύνσεις που αναφέρονται στον ιστότοπο.
Άρθρο. 39 Ο Πελάτης/Χρήστης μπορεί να απορρίψει τα διαφημιστικά μηνύματα ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας με την " Down Comfort " EOOD με τρόπο тπου καθορίζεται στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις και στον Ιστότοπο.
Άρθρο. 40 Η άρνηση λήψης διαφημιστικών μηνυμάτων δεν σημαίνει αυτόματη άρνηση της δεδομένης συγκατάθεσης για τη σύναψη αυτής της σύμβασης.

XI. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Άρθρο. 41 (1 ) Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Επεξεργασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 και тη βουλγαρική νομοθεσία, η " Down Comfort" EOOD είναι ο Διαχειριστής των προσωπικών δεδομένων.
(2)  Η" Down Comfort" EOOD υιοθετεί Πολιτική Ασφαλείας (δείτε εδώ) για τα προσωπικά δεδομένα την οποία κάθε Πελάτης του οποίου τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται από την " Down Comfort" EOOD ή στον οποίο εφαρμόζονται cookies θα πρέπει να αποδέχτει αφού τα διαβάσει.
Εδώ μπορείτε να βρείτε την πολιτική απορρήτου μας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των γενικών όρων και προϋποθέσεων μας

XII. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Άρθρο. 42 Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλα τα στοιχεία και τους πόρους που βρίσκονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.poohy.gr (συμπεριλαμβανομένων των διαθέσιμων βάσεων δεδομένων), υπόκεινται σε προστασία βάσει του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων και συγγενικών δικαιωμάτων και ανήκουν στην «DownComfort « EOOD (poohy . gr), και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.
Άρθρο. 43 Απαγορεύεται η αντιγραφή κειμένων και εικόνων από το www.poohy.gr και την τοποθέτησή τους σε άλλους ιστότοπους και διαδικτυακά καταστήματα, χωρίς τη ρητή συγκατάθεση της «Down Comfort « EOOD

XIII. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Άρθρο. 44 Διαφωνίες που προκύπτουν μεταξύ της " Down Comfort" EOOD και των Πελατών ή/και των Χρηστών θα επιλυθούν με κοινή συμφωνία ή εάν αυτό είναι αδύνατο, οι διαφορές θα επιλυθούν σύμφωνα με τη βουλγαρική νομοθεσία, εκτός εάν τα μέρη έχουν συμφωνήσει διαφορετικά.
Άρθρο. 45 Οι μεμονωμένοι πελάτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα European Online Dispute Resolution (ODR), που διατίθεται στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/odr , η οποία είναι μια ενιαία πύλη πρόσβασης που επιτρέπει στους καταναλωτές και τους εμπόρους στην ΕΕ να επιλύουν διαφορές που προκύπτουν μεταξύ τους

IV. ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ
Άρθρο. 46 Ο Πωλητής και ο Πελάτης συμφωνούν ότι τα ακόλουθα στοιχεία γίνονται δεκτά για επικοινωνία μεταξύ των μερών:
(1) Για τον Πωλητή " Down Comfort" EOOD, εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο με μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό 205854911, με έδρα και διεύθυνση διαχείρισης : Βουλγαρία, πόλη Φιλιππούπολη(Plovdiv), Rodopi 108, floor 1, office 3 και εκπροσωπούμενη από τον Milen Ganzurov : - τηλ. 6909161177; - email: hello@poohy.gr
(2) Για τον Αγοραστή: - μέσω του αριθμού τηλεφώνου που υποδεικνύεται από αυτόν στην Παραγγελία. - με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που καθορίζεται από αυτόν στην παραγγελία,
(3) Οι ειδοποιήσεις και τα μηνύματα που ανταλλάσσουν τα μέρη μεταξύ τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) θεωρούνται ότι είναι σε γραπτή μορφή και τα μέρη τους δίνουν την ισχύ ενός γραπτού εγγράφου.